Thi công xây dựng

Khái quát qui trình thi công xây dựng của VUA NHA PHO qua các giai đoạn như sau:

– Cùng chủ đầu tư thảo luận với nhau về thơi gian thi công, chủng loại vật liệu, điều kiện thanh toán, tư vấn các thông tin liên quan…

– Gửi báo giá thi công, mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng,…

– Thoả thuận cụ thể về thời gian thi công, trách nhiệm của các bên liên quan…

– Ký hợp đồng.

– Triển khai thi công.

– Hoàn thành công trình, thanh lý hợp đồng thi công.

– Bảo hành công trình sau khi thi công xong.